Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ak Tam: Tramp Guaido bilen gepleşdi


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp we Wenesuelada öz-özüni geçiji prezident diýip yglan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Bu barada Ak Tam maglumat berýär.

Ak Tamyň metbugat wekiliniň sözlerine görä, Tramp “Wenesuelanyň demokratiýany dikeltmek ugrundaky göreşine berk goldawyny bildiripdir”.

Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri we Wenesuelanyň milli assamleýasynyň başlygy Guaidony ýurduň prezidenti hökmünde ykrar edipdi.

Käbir beýleki döwletler, şol sanda Russiýa hem prezident Nikolas Madurony goldaýarlar.

Trampyň Guaido bilen telefon gepleşigi, Wenesuelanyň Ýokary sudunyň Guaido garşy syýahatçylyk gadagançylygy girizmeginiň we bank hasaplaryny doňdurmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

35 ýaşly Guaido geçen hepde özüni Wenesuelanyň geçiji prezidenti diýip yglan edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG