Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanda aşa sowuk howa sebäpli mekdepler, ýollar ýapyldy


Gazagystanyň kartasy

8-nji fewralda Gazagystanda aşa sowuk howa sebäpli paýtagt Astanada we ýurduň demirgazyk, merkezi we gündogar regionlarynda mekdepleriň ählisi ýapyldy. Häzirki wagt Gazagystanda howanyň sowuklygy -40 gradusa çenli baryp ýetýär.

8-nji fewralda Gazagystanyň demirgazyk Pawlodar regionynda garyň güýçli ýagmagy netijesinde görüş mümkinçiligi çäklendi we häkimiýetler birnäçe asfalt ýoly ýapdy.

Şeýle-de, Astananyň daşyndaky ýollaryň we asfalt ýollaryň ählisi ýapyldy.

Akmola, Gündogar Gazagystan we Demirgazyk Gazagystan regionlarynda howa şertleri sebäpli jemgyýetçilik transport hyzmatlary hem çäklendirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG