Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet türmesinde bolan gozgalaňda 20 tussag aýralandy


Moskwadaky Lefortowo türmesiniň daş görnüşi

Rus türmesinde bolan özara uruş 17 tussagy medisina bejergisini almaga mejbur etdi diýip, türme resmiler 9-njy fewralda aýtdylar.

Bu uruş 8-nji fewralda, Samaradaky türmede nahar wagtynda turdy diýip, resmiler aýtdy.

Metbugat maglumatlarynda türmedäki gozgalaň mahalynda düşekleriň we ýorganlaryň oda berlendigi habar berilýär.

Türme resmileri 20 tussagyň ýaralanandygyny, olaryň 17-siniň medisina bejergisini almaly bolandygyny aýtdylar.

Bu hadysadan soň türmedäki howpsuzlyk şertleri berkidildi.Orsýet türme şertleriniň ýaramazlygy, tussaglara ýowuz daralýandygyüçin tankyt edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG