Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Talyban” ABŞ-nyň araçylary bilen Pakistanda gepleşik geçirjekdigini aýdýar


“Talybanyň” sözçüsi Yslamabatda Pakistanyň premýer-ministri Imran Khan bilen hem gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy.

“Talyban” toparynyň wekilleri owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çäginde, 18-nji fewralda ABŞ-nyň wekilleri bilen gepleşikleriň nobatdaky tapgyrynyň geçiriljekdigini aýtdylar. Bu aralykda, Döwlet Departamenti ABŞ-nyň toparyna bu barada çakylygyň gowuşmandygyny aýtdy.

“Talybanyň” metbugat wekili Zabihullah Mujahid gepleşikleriň Pakistanyň paýtagty Yslamabatda geçjekdigini aýtdy. Mundan bir hepde soň, ýagny 25-nji fewralda Katarda hem gepleşikleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

“Talybanyň” beýanatyny görsek-de, bize bu boýunça resmi çakylyk ýollanmady” diýip, Döwlet Departamentiniň metbugat wekili aýtdy.

“Talybanyň” sözçüsi Mujahid Yslamabatda Pakistanyň premýer-ministri Imran Khan bilen hem gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy.

Owganystanyň goňşusy we regionda uly harby güýje eýe bolan Pakistanyň owgan parhatçylyk gepleşiklerinde möhüm rol oýnaýandygy bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG