Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjik gümrükçileri baptist hristiýanlarynyň 5 müň kalendaryny otladylar


Gümrük resmisiniň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, kalendarlar dekabrda Duşenbäniň Halkara Aeroportynda ele salnypdyr we soňy bilen-de otlanypdyr.

Täjigistanyň Gümrük Gullugy Baptist kilisesi tarapyndan sargalan 5 müň sany ýewangel hristiýan kalendarlarynyň konfiskasiýa edilendigini we soňy bilen ýakylandygyny tassyklady.

Gümrük resmisiniň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, kalendarlar dekabrda Duşenbäniň Halkara Aeroportynda ele salnypdyr we soňy bilen-de otlanypdyr.

Gümrük resmisi kalendarlarda “başga diniň propogandasynyň” bolandygyny aýtdy.

Täjigistanyň ýewangel hristiýan baptistleriniň Kilisesiniň wekilleriniň beren maglumatyna görä, täjik resmileri olara 4 müň somoni, ýagny $420 möçberinde pul jerimesini hem salypdyrlar.

Täjigistanyň 2009-njy ýylda kabul eden din baradaky kanunyna görä, ýurtda yslamyň Hanafi akymyna artykmaçlyk berilýär. Kanun beýleki dinleriň wagyz edilmegini gadagan edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG