Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjik gümrükçileri baptist hristiýanlarynyň 5 müň kalendaryny otladylar


Gümrük resmisiniň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, kalendarlar dekabrda Duşenbäniň Halkara Aeroportynda ele salnypdyr we soňy bilen-de otlanypdyr.

Täjigistanyň Gümrük Gullugy Baptist kilisesi tarapyndan sargalan 5 müň sany ýewangel hristiýan kalendarlarynyň konfiskasiýa edilendigini we soňy bilen ýakylandygyny tassyklady.

Gümrük resmisiniň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, kalendarlar dekabrda Duşenbäniň Halkara Aeroportynda ele salnypdyr we soňy bilen-de otlanypdyr.

Gümrük resmisi kalendarlarda “başga diniň propogandasynyň” bolandygyny aýtdy.

Täjigistanyň ýewangel hristiýan baptistleriniň Kilisesiniň wekilleriniň beren maglumatyna görä, täjik resmileri olara 4 müň somoni, ýagny $420 möçberinde pul jerimesini hem salypdyrlar.

Täjigistanyň 2009-njy ýylda kabul eden din baradaky kanunyna görä, ýurtda yslamyň Hanafi akymyna artykmaçlyk berilýär. Kanun beýleki dinleriň wagyz edilmegini gadagan edýär.

XS
SM
MD
LG