Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystan “Talybanyň” Pakistana çagyrylmagyna protest bildirýär


"Talyban" gepleşikçileri Moskwada gepleşiklere gatnaşýar. 6-njy ferwal, 2019.

Owganystan “Talyban” gepleşiklçileriniň Pakistana planlaşdyrylan sapary hakynda BMG-niň Howpsuzlyk geňeşine aladasyny bildirdi. Owgan hökümetiniň pikiriçe, jeňçi toparyň Yslamabada sapar etjek agzalary BMG-nyň gadaganlygy astynda we bu hili islendik duşuşyk hakynda öňünden Kabul bilen maslahatlaşylmagy zerur.

“Talybanyň” gepleşige gatnaşyjylary 14-nji fewralda özleriniň Pakistana gidip, dowam edýän owgan parahatçylyk gepleşikleriniň çäginde 18-nji fewralda ABŞ wekilleri bilen duşuşjakdyklaryny, şeýle-de özleriniň, Pakistan-Owgansystan gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ara alyp maslahatlaşmak üçin, Pakistanyň premýer-ministri Imran Han bilen görüşjekdiklerini yglan etdiler.

Howpsuzlyk geňeşine iberilen we Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna mälim bolan hatda BMG-däki owgan missiýasy “Talyban-Pakistan” hereketiniň “Owganystanyň milli özygtyýarlylygyny bozýandygyny” öňe sürýär.

Owgan hökümeti ABŞ-“Talyban” gepleşiklerinde bolmady we bu ýagdaý Kabulda gahar-gazap döremegine sebäp boldy. “Talyban” Kabuldaky hökümeti günbataryň gurjagy hasaplaýar we şu wagta çenli onuň bilen göni gepleşmekden ýüz öwrüp gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG