Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moskwa Muelleriň Russiýanyň saýlawlara gatyşygy boýunça delil tapmandygyny ‘boýun alandygyny’ aýdyp, galp beýanat etdi


ABŞ-nyň ýörite geňeşçisi Robert Mueller

19-njy aprelde Russiýanyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň ýörite geňeşçisi Robert Muelleriň 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlary barada geçiren derňewinde Russiýanyň saýlawlara gatyşygy boýunça hiç hili delil tapmandygyny “boýun alandygyny” aýdyp, galp beýanat etdi.

Muelleriň hasabatynyň redaktirlenen görnüşi Kongrese iberildi we 18-nji aprelde onlaýn çap edildi. Hasabatyň bu görnüşi Russiýanyň saýlawlara gatyşygy baradaky subutnamany jikme-jikleşdirýär we Birleşen Ştatlaryň aňtaw toparynyň tapan öňki netijelerini tassyklaýar.

“Russiýanyň hökümeti 2016-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna giň gerimli we sistematik görnüşde gatyşdy” diýip, Muelleriň hasabatynda aýdylýar.

Muňa garamazdan, 19-njy aprelde Moskwada Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmisi žurnalistlere beren maglumatynda, Muelleriň köp wagt bäri garaşylan hasabatynyň netijelerini ret edip, Muelleriň Russiýanyň saýlawlara gatyşygy boýunça “hiç hili delil tapmandygyny boýun alandygyny” aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG