Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen resmileri Daşkentde ÝB-niň migrasiýa boýunça seminaryna gatnaşdylar


Türkmenistanyň kartasy

Türkmenistanyň resmi topary Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak boýunça programmasynyň çäginde Daşkentde geçirilen seminara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna salgylanyp, Trend neşri habar berýär.

Ýewropa Bileleşiginiň resmi websaýtynda çap bolan maglumata görä, seminar Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (МОМ) gatnaşmagynda geçirilipdir.

Seminaryň maksadynyň statusy kesgitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary ýerleşdirmek we yzyna gaýtarmak boýunça halkara we ýewropa tejribeleri bilen tanyşdyrmakdan ybaratdygy habarda aýdylýar.

Daşkentdäki duşuşykda döwlet serhetlerinde bikanun migrasiýa garşy göreş boýunça edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlyga esasy üns berlipdir. Çäräniň netijesinde Ýewropa Bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä kämilleşdirmek boýunça öz rekomendasiýalaryny işläp düzmegine garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG