Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tatarstanyň prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana barýar


Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnihanow

Tatarstanyň prezidenti 27-nji aprelde Türkmenistana sapar eder. Rustam Minnihanowyň Türkmenistana etjek iş sapary barada onuň metbugat wekili Liliýa Galimowa 25-nji aprelde žurnalistlere aýtdy.

Tatarstanyň media maglumatlaryna görä, Minnihanowyň Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşmagy planlaşdyrylýar.

"Tatarstanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy planlaşdyryldy. Hyzmatdaşlygy ösdürip boljak ugurlary ara alyp maslahat etmek, haryt nomenklaturasynyň möçberini artdyrmak planlaşdyrylýar" diýip media serişdeleri Galimowany sitirledi.

Tatarstanyň prezidentiniň metbugat wekiliniň sözlerine görä, 2018-nji ýylda Türkmenistanyň we Tatarstanyň daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 23,9 million amerikan dollaryna barabar bolupdyr.

Türkmenistan Tatarstanda öndürilýän "Kamaz" ýük ulaglarynyň esasy hyrydarlarynyň biridir. Soňky on ýyla golaý wagtyň dowamynda Türkmenistan bu ulaglaryň 9000 çemesini edindi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG