Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Albaniýada hökümete garşy protestler dowam edýär


Oppozisiýa fewralyň ortalaryndan bäri hökümet resmilerini parahorlykda aýyplap protest geçirýärler. 13-nji aprel.

Albaniýanyň paýtagty Tiranada hökümete garşy çykyş edýän protestçiler polisiýa “Molotow kokteýlerini”, ýagny içi ýangyçly çüýşeleri zyňdylar.

Müňlerçe protestçi ýagynly howa şertlerine hem garamazdan 13-nji maýda demonstrasiýa geçirdiler.

Polisiýa jogap çärelerini geçirmedi.

“Bu bikanun hökümete garşy gönükdirilen ýörişdir” diýip, oppozisiýadaky merkezi-sagçy Demokratik Partiýasynyň lideri Lulzim Başa çykyş etdi.

Hadysada bir polisiýa ofiseriniň ýaralanandygy aýdylýar.

Oppozisiýa fewralyň ortalaryndan bäri hökümet resmilerini parahorlykda aýyplap, şeýle-de mundan iki ýyl ozal geçirilen parlament saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp, protest geçirýärler.

Oppozisiýa geçiji hökümetiň düzülmegini we irki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG