Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Forum: Magtymguly Pyragynyň türkmen intellektindäki yzlary


Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky heýkeli

Soňky iki ýüzýyllygyň dowamynda türkmeniň akyl-üşüginiň, dünýägaraýşynyň, ahlak gönezliginiň hem-de ruhy gözýetiminiň kemala gelmeginde beýik akyldar, görnükli şahyr Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň aýratyn orny bar.

“Dünýä Türkmenleri” gepleşiginiň üstümizdäki sany akyldar şahyr Magtymguly Pyragy we türkmeniň intellektual örüsiniň meselelerine bagyşlanýar.

Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler Pyragynyň sarpasyny belentden tutýar. Gepleşigimiziň öňümizdäki sanynda bu tema boýunça efirde çykyş etmäge isleg bildirýän, habarly okyjylarymyzy we diňleýjilerimizi Azatlyk Radiosy bilen aragatnaşyga geçmäge çagyrýarys!

Azatlyk Radiosy bilen +420 724 168 989 we +420 773 797 383 telefon belgileriniň üsti bilen WhatsApp, Telegram messenjerleri arkaly ýa-da hat üsti bilen, şeýle-de @azathabar ýazyp, Facebook we Twitter ulgamlarynyň üsti bilen hem aragatnaşyga geçmek mümkin.

XS
SM
MD
LG