Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Paşiniýan Ermenistanyň adalat ulgamyny düýpgöter üýtgetmäge çagyrýar


Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşiniýan

Ermenistanyň premýer-ministri Nikol Paşiniýan ýurduň adalat ulgamyny düýpgöter üýtgetmek barada çagyryş etdi. Ol ýurduň sudlarynyň aglabasynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýle-de sudýalaryň köpüsiniň ýurduň ozalky resmilerine ygrarly bolup galýandyklaryny belledi.

Paşiniýan bu barada Ermenistanyň harby, adalat we syýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşuşygynda çykyş etdi.

Ol geçen ýyl ýurduň kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji häkimiýetlerinde özgerişleriň geçirilendigini, emma adalat ulgamynyň heniz hem ozalky “parahor hökümetiň” täsiri astynda galýandygyny nygtady.

Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimiýet başyna geçmäge mümkinçilik beren parahat rewolýusiýanyň “ikinji tapgyry” diýip atlandyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG