Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda öldürilen on ýaşly gyz üçin üç erkek tussag edildi


Pakistanly protestçiler. Yslamabat, 22-nji maý, 2019ý.

Pakistan häkimiýetleri ar almak üçin on ýaşly gyzy alyp gaçmakda we öldürmekde güman edip, üç erkegi tussag edendiklerini aýdýarlar.

Yslamabat polisiýasynyň sözçüsi Khalid Awan 22-nji maýda bu işiň geleňsizlikde güman edilip hasaba alnan dört polisiýa ofiserini hem öz içine alýandygyny aýtdy.

Bu jenaýat işi çagalara garşy edilýän jenaýatlaryň adaty zada öwrülen we jenaýatkärleriň köplenç jezasyz gutulýan ýeri bolan Pakistanda köçe protestlerine we ýurt boýunça ýazgaryş edilmegine alyp geldi.

Ogurlanan gyz Fariştäniň harlanan jesedi ol 15-nji maýda ýaşaýan Şahzad şäherçesinden ýitirim bolandan dört gün soňra, paýtagtyň eteginden tapyldy.

Pidanyň kakasy Ghulam Nabi polisiýa ofiserleriniň çagany derhal gözläp başlamandyklaryny öňe sürýär we baryp aýdanda,olaryň özüne nädogry çemeleşendigini aýdýar.

Ýüzlerçe adam, köpüsi paştun, Yslamabatda adalat talap edip, proteste çykdy. Polisiýa indi bu gyzyň zorlanandygyny we gynalandygyny anyklamak üçin derňew geçirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG