Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapara başlady


Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk. Arhiw suraty

Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Merkezi Aziýa ýurtlaryna dört günlük saparynyň başynda Täjigistana geldi.

Täjigistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin Tusky 29-njy maý güni giçlik Duşenbedäki halkara aeroportda garşy aldy. Tusk özüni bu ýurda gelendigini feýsbukda habar berdi.

Ýewropa geňeşi biraz öň onuň 29-njy maýdan 2-nji iýuna çenli Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etjekdigini aýtdy.

Tusk ilki Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon, soňra Gazagystanda geçiş prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew we ýurduň ilkinji prezidenti Nursoltan Nazarbaýew, Özbegistanda prezident Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşar.

Geňeş Tuskyň saparynyň dowamynda regional we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk, klimat özgermesi, tebigaty goramak, serhetler we regional howpsuzlyk meseleleri barada maslahat ediljegini aýtdy.

Tuskyň ozalky SSSR-iň üç ýurduna edýän sapary Ýewropa Bileleşiginiň öz täze Merkezi Aziýa strategiýasyna başlamagyndan iki hepde soň amala aşyrylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG