Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tükmenistanlylaryň täze emigrasiýa tolkunlary (1-nji bölüm)


Illýustrasiýa suraty

“Dünýä Türkmenleri” gepleşiginiň bu sany Türkmenistanyň raýatlarynyň köpçülikleýin emigrasiýasy bilen bagly meselelere gönükdirilýär.

29-njy maýda Azatlyk Radiosy soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistandan 1.9 milliona golaý adamyň ýurduň daşyna uzak möhletli emigrasiýa edendigi barada habar berdi.

  • Bu günki gepleşigiň dowamynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally ýurtda bolup geçýän häzirki göçhä-göçlügi garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary bilen deňeşdirdi.
  • Stambuldan gepleşigimize gatnaşan türkmen migranty Jumasapar Dädebaýew Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan ýaşaýyş-durmuş şertleri barada gürrüň berdi.
  • Moskwadan gepleşigimize gatnaşan türkmenistanly student Perman Türkmenistandaky häzirki ykdysady şertleriň oňaýsyzlygy sebäpli köp sanly türkmenistanly talyplaryň köplenç halatda Russiýada wagtlaýyn saklanmaga synanyşýandyklaryny gürrüň berdi.
Tükmenistanlylaryň täze emigrasiýa tolkunlary (1-nji bölüm)
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG