Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Talyplar 24 sagat çärede, düýşünde 'çärä giç galdym' diýip, basyrganyp turýar"


Türkmen TW-si çareçileri görkezýär. Arhiw suraty

Hormatly arkadag!

Belki menin yazjak zatlarym senin suyji keselini yitileshdirmegi mumkin. Yone senin bu gol chekyan kararlaryny okayanmy ozun. Yada ... goren zadyna gol chekip goyberyanmi.

Yokary reytingly yokary okuw jaylarynda okap tamamlan talyplaryn diplomyny tassyklamaly diyan welin Turkmenistandaky yokary okuw jaylaryn reytingi haysy derejede?

Talyplar 24 sagat charede duyshinde chara gich galdym diyip basyrganyp turya. Onson ol yokary okuwy tamamlan talybyn bilim derejesi nahili bolya?

Ya da hemma stomatalogiya okamagy teklip edyanmi prezident bolup yurdy geday edip bolyara sho diplom bilen.

In masgarabaz prezidentin biri boldun sosiyal mediyada. Turkmenler namys edya senden. Ol gol chekyan karalaryn yazyan kishim bolyan kitaplaryn sen tagtdan giden guninden gija galman goni tualet kagyzyny onduryan seha mugt tabshyrylya sebabi bimany yeke tennelik bahasy yok.

In sonundada sennin ykbalyn Kaddafinin ykbalyny yatladya mana...

(Gysgaldylyp çap edilýär.)

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýar. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy indirip bilersiňiz.
Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG