Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanyň harby-aňtaw gullugyna täze başlyk bellenildi


Pakistan

Pakistanyň harbylary özüniň aňtaw gullugyna täze başlygyň bellenendigini mälim etdiler.

Pudak-ara Aňtaw gullugynyň täze ýolbaşçysy hökmünde general-leýtenant Faiz Hameed bellenildi. Ol bu orunda general-leýtenant Asim Muniri çalyşar. Muniri bu wezipede sekiz aý oturypdy.

Harbylar kadr çalşygynyň sebäpleri barada hiç hili maglumat bermediler. Emma, bu armiýa ýolbaşçysy general Kamar Jawed Bajwanyň üç ýyllyk wezipe möhletiniň tamamlanmagyna birnäçe aý galan döwrüne gabat geldi.

Pakistanyň Pudak-ara Aňtaw gullugy goňşy Owganystanda we Hindistanda owgan “Talybanyny” we beýleki jeňçi toparlaryny ulanmakda aýyplanypdy.

Soňky döwür Gulluk Pakistandaky media serişdelerine basyş etmekde, geçen ýylky umumy saýlawlaryň netijelerine täsir ýetirmek synanyşygynda we adam hukuklary boýunça iş alyp barýan aktiwistleri yzarlamakda aýyplandy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG