Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbegistandaky türkmen dizaýnerleri moda sergisini görkezdiler

Özbegistanyň Horezm welaýatynyň Ürgenç etrabynda köp sanly etniki türkmenler ýaşaýarlar. Olaryň "Uly howly" adyndaky medeni merkezinde moda sergisi görkezildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG