Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistandaky türkmen dizaýnerleri moda sergisini görkezdiler

Özbegistanyň Horezm welaýatynyň Ürgenç etrabynda köp sanly etniki türkmenler ýaşaýarlar. Olaryň "Uly howly" adyndaky medeni merkezinde moda sergisi görkezildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG