Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda köçe ýaka partlamasynda iki esger öldi


Pakistanyň kartasy

Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde iki esger öldi. Bu barada ýurduň aňtaw resmileri AP gullugyna maglumat berdiler.

Hüjüm howpsuzlyk güýçleriniň Günorta Waziristan regionynyň Ladha sebitine gözegçilik edýän pursady ýüze çykdy.

Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.

Pakistanyň “Talyban” topary mundan ozalky şuňa meňzeş hüjümleri özüniň amala aşyrandygyny aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG