Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

G7 liderleri global söwda oňşuksyzlygyny maslahatlaşýar


G7 toparynyň maslahaty

Dünýäniň senagatlaşan öňdebaryjy ýurtlarynyň G7 toparynyň liderleri Fransiýada geçirýän üç günlük sammitileriniň ikinji günündäki gepleşikleri global söwda dartgynlyklaryna bagyşlana meňzeýär.

25-nji awgustda Fransiýanyň kenarýaka şäheri Biarritzdäki resmi iş sessiýalary demokratiýany goramak, deňsizlik, klimat özgermesi, aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek ýaly meseleleri öz içine alýar.

Sammitiň birinji gününde köp wagty ABŞ-nyň prezidenti Donald Tarmpyň Orsýeti ozal G8 diýlip atlandyrylan topara gaýtadan goşmak baradaky talaplaryny maslahatlaşmak aldy.

Orsýet bu topardan 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym sebitini bikanun anneksiýa etmegi we gündogar Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 13 müňden gowrak adamyň ölümine getiren konfliktde orsýetçi separatistlere goldaw bermegi sebäpli çykaryldy.

Ýewropa geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 24-nji awgustda Trampyň Orsýeti gaýtadan topara kabul etmek barada orta atan pikirini ret etdi we G7 toparynyň indi Moskwany daşda saklamaga has kän sebäbiniň bardygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG