Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp Ukraina berilýän harby kömegi togtatmagyň pikirini edýär, ABŞ kanun çykaryjylary gaharlanýar


ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň we ukrain prezidenti Wolodimir Zelenskiniň ýanaşyk suratlary

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Ukraina berilmeli 250 million dollar harby kömegiň öňüni baglamagyň pikirini edýär, bu ýagdaý ABŞ-nyň iki partiýasynyň hem agzalaryndan saýlanan kanun çykaryjylaryň garşylyklaryna sezewar boldy diýip, Günbatar mediasy habar berýär.

“Politiko” we “Roýters” uly derejeli adminstrasiýa resmilerine salgylanyp, Trampyň Kiýew tarapyndan gündogar Ukrainada Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistlere garşy söweşde ulanylýan harby kömek programmasyna gaýtadan syn bermegi buýrandygyny habar berdi.

Bu synda “ol pullaryň Birleşen Ştatlaryň iň gowy bähbitlerine hyzmat edip-etmeýändigi” anyklanmaly diýip, “Politiko” 28-nji awgustda habar berdi. Neşiriň çykarýan netijesine görä, bu Trampyň Kiýewe berilýän kömegiň öňüni beklemek pikirini edýändigini aňladýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG