Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

‘Gürji Arzuwy’ içeri işler ministrini premýer-ministr wezipesine dalaşgär edip belledi


Gürjüstanyň içeri işler ministri Giorgi Gakharia

Gürjüstanyň häkimiýet başyndaky “Gürji Arzuwy” partiýasy ýurduň içeri işler ministri Giorgi Gakhariany premýer-ministr wezipesine özüniň dalaşgäri edip belledi.

Partiýanyň başlygy, milliarder işewür Bidzina Iwanişwili 3-nji sentýabrda geçirilen we bir sagat dowam eden syýasy geňeşiň soňunda bu teklibi tassyklady.

2-nji sentýabrda Mamuka Bakhtadze özüne tabşyrylan wezipäni ýerine ýetirendigini aýdyp, premýer-ministr wezipesinden çekilýändigini yglan etdi. Ol bu wezipäni bir ýyldan sähel köp wagt bäri eýeleýärdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG