Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pentagon ABŞ-nyň saudlylaryň nebit senagatyna edilen hüjüm babatda görüp biljek çärelerini teklip eder


Döwlet sekretary Maýk Pompeo bu hüjümiň arkasynda Eýranyň durandygyny nygtady.

Pentagon prezident Donald Trampa ABŞ liderleriniň Saud Arabystanynyň nebit senagatyna edilen we adminstrasiýa wekilleriniň köpüsi tarapyndan Eýrandan görlen hüjümler babatda görüp biljek çäreleri barada bir topar harby çäre teklibini hödürlemekçi bolýar.

Harbylar 20-nji sentýabrda Trampa, beýleki mümkin bolan jogap çäreleriniň arasynda, Eýranyň içinde howa zarbalaryny urup boljak ýerleriň sanawyny görkezer diýip, bu meselelerden habarly ABŞ resmileri anonimlik şertinde AFP habar agentligine aýtdylar.

Şeýle-de resmiler Pentagonyň Trampa Eýrana garşy harby çäre görmegiň doly ýaragly konflikte ýazmak ähtimallygyny duýdurandyklaryny aýtdylar.

Eýrana garşy görüljek islendik jogap çäresi ABŞ we saud derňewçileriniň 14-nji sentýabrda Eýrandan atylandygy aýdylýan ganatly raketalar we dron zarbalary barada tapyp biljek subutnamalaryna bagly bolar.

Adminstrasiýa resmileriniň birnäçesi, şol sanda döwlet sekretary Maýk Pompeo bu hüjümiň arkasynda Eýranyň durandygyny nygtady.

Eýran bu aýdylýanlary ret etdi we Birleşen Ştatlaryň islendik hüjüminiň Tähran bilen hemme taraplaýyn urşa alyp geljekdigini duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG