Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Astrahan mekdebinde türkmen dili öwredilýär


Türkmen dili mugallymy Resul Şajyýew funtowaly okuwçylara türkmen dilini öwredýär.

Orsýetiň Astrahan oblastynyň Priwolžsk raýonynyň Funtowo obasynda ýerleşýän orta mekdepde türkmen dilinden sapak berlip başlandy.

TDH bu obada Türkmenistanyň kömegi bilen gurlan we Magtymguly Pyragynyň adyny göterýän mekdebiň okuwçylarynyň türkmen dilini öwrenip başlandygyny, olary türkmen dili mugallymy Resul Şajyýewiň okadýandygyny habar berdi.

Neşiriň maglumatyna görä, R.Şajyýew türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan Funtowo obasyna sentýabr aýynyň başynda, rus tarapynyň çakylygy bilen geldi.

Bu oba ilaty üçin şanly waka boldy, şu sebäpden ilkinji sapaga okuwçylaryň ene-atalary-da geldi diýip, habarda aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG