Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britaniýa saudlaryň nebit desgasyna edilen hüjüme Eýranyň jogapkärdigini aýdýar


Britaniýanyň premýer-ministri Boris Jonson

Premýer-ministr Boris Jonson Britaniýa 14-nji sentýabrda Saud Arabystanyň nebit desgalaryna edilen hüjümiň arkasynda Eýranyň durandygy baradaky netijä geldi diýip, belledi. Şeýle-de ol şalygyň goraglylygyny güýçlendirmek ugrundaky ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýa goşulmak meselesini seljerjekdigini hem aýtdy.

Şol bir wagtda, Jonson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen Ýakyn Gündogardaky dartgynlylyklary “gowşatmak” ugrunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy.

Konserwatiw premýer-ministr dronlar we ganatly raketalar bilen edilen “hüjümiň jogapkärçiligini, uly ähtimallyk bilen, Eýranyň üstüne ýükleýär” diýip, belledi.

14-nji sentýabrda nebit desgasyna edilen hüjümden soň, Ýakyn Gündogardaky dartgynlylyklar ýitileşdi. ABŞ we Saud Arabystany hüjümi amala aşyrmakda Eýrany aýyplaýar.

Eýran hüjüme ilteşiginiň ýokdugyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG