Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran ABŞ-ny ministri Nýu-Ýorkda hassa diplomaty soramaga goýbermändigi üçin tankytlaýar


Eýranyň BMG-däki ilçi Majid Takht Rawançi

Eýran Birleşen Ştatlary öz daşary işler ministrine, Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasyna gatnaşýan mahalynda, şäherdäki hassahanda bejergi alýan eýran diplomatyny sorap gaýtmaga rugsat bermändigi üçin tankyt etdi.

ABŞ häkimiýetleri Eýranyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarife Nýu-Ýorkuň diňe alty blogynyň çäginde galmak çäklendirmesini girizdiler.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti, eger-de Eýran “ýalňyşlykda tussag edilen” ABŞ raýatlaryny azat etse, özüniň Zarife BMG-däki ilçi Majid Takht Rawançi görmäge rugsat berjekdigini aýtdy.

Rawançi häzir Nýu-Ýorkdaky hassahanada düwnük keselinden bejergi alýar.

Resmi IRNA habar gaentligi 28-nji sentýabrda daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Araghçä salgylanyp, onuň Waşington ynsanperwerlik meselelerini syýasy işler üçin “zamun” aldy diýendigini aýtdy.

Bu gapma-garşylyk Tähran bilen Waşingtonyň arasynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň bir ýyl ozal bir taraply ýagdaýda Eýran bilen baglaşylan ýadro ylalaşygyndan çykmagy zerarly dörän dartgynlyklaryň çäginde güýçlenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG