Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Talyban” söweşijileri Owganystanda 7 polisiýa ofiserini öldürdi


Kapisa welaýatyndaky harby gullukçylar

“Talyban” söweşijileri Kabulyň demirgazyk-günbataryndaky Kapisa welaýatynda barlag nokadyna hüjüm edip, alty sany polisiýa ofiserini öldürdi diýip, resmiler 5-nji oktýabrda aýtdy.

Welaýat geňeşiniň agzalary Mohammad Hussain Sanjani we Mohammd Mahfooz Safi “Talybanyň” öten agşam gyrak-çetdäki Nejrad etrabynda eden hüjüminde ýene üç ofiseriň ýaraly bolandygyny aýtdy.

Olar “Talybanyň” Nejratda hem ornaşyp, käte bu ýerdäki barlag nokatlaryna hüjüm edýändigini gürrüň berdiler.

4-nji oktýabr agşamy Owganystanyň Balh welaýatynyň Zareh etrabynyň polisiýa başlygy golaýda talyban jeňçilerinden alan ok ýarasyndan jan berdi.

Bu hüjümler talyban gepleşikçileriniň Yslamabatda ABŞ-nyň parahatçylyk wekili Zalmaý Halylzad bilen prezident Donald Tramp parahatçlyk prosesi “öldi” diýeli bäri ilkinji gezek duşuşandyklaryny yglan eden wagtynda bolýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG