Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Awstriýada owgan raýaty adamy pyçaklap öldürmekde aýyplanýar


Awstriýanyň polisiýa ulagy (illýustrasiýa)

Awstriýanyň polisiýasy Linz şäherinde bir raýaty pyçaklap öldürmek we migrantlaryň merkezinde işleýän bir işgäri ýaralamak aýyplamasy esasynda owgan raýatyny tussaglyga aldy.

Polisiýanyň maglumatyna görä, iki hadysa hem 14-nji oktýabrda ýüze çykyp, olaryň birinjisi Çehiýa Respublikasy bilen serhetde ýerleşýän Wullowtzdäki migrantlaryň merkezinde döräpdir.

Şübheli sebiti welosipedde terk edýär. Mundan soňra, ol bir raýaty pyçaklap öldürip, onuň ulagyny alyp gaçýar.

Polisiýa hüjümiň motiwini, ýagny maksatlaryny seljerýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG