Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HRW saklanan azeri protestçilerini azatlyga goýbermäge çagyrýar


19-njy oktýabrda Bakuwda geçirilen protestde tussag edilen demonstrant.

Adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch (HRW) guramasy azeri resmilerine ýüzlenip, geçen hepde soňy Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýralykdaky iki sany parahatçylyk protestiň dowamynda saklananlaryň ählisini azatlyga goýbermäge çagyrdy.

Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemeleşendigi baradaky maglumatlary hem derňemäge çagyrdy.

22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktiwistleriniň onlarçasyny ýenjip, soňy bilen-de olary silteläp zor bilen awtobuslara we polisiýanyň ulaglaryna ýerleşdirendigi hem bellenilýär.

Düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän gurama, saklanan aktiwistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň edarasynda gazaplylyk bilen ýenjilendiklerini hem nygtaýar.

19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýörişine 220 töweregi adam gatnaşyp, olaryň hataryndan 60-a golaýy saklandy. Olaryň 42-si “duýduryş” bilen goýberildi, galan 18-siniň işi bolsa administratiw suda geçirildi.

Azeri resmileri ýörişiň öňünden oppozisiýadaky partiýanyň ýokary derejeli wekilleriniň azyndan 10 wekilini hem sakladylar.

20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ybarat geçirilen ýörişi hem dargatdy. Ýörişe gatnaşyjylar aýallara edilýän zuluma garşy protest bildiripdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG