Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýe: YD-nyň öldürilen lideri Baghdadiniň gyz dogany ele salyndy


Rasmiýa Awad 4-nji noýabrda serhetýakadaky Aleppo welaýatynyň Azaz şäherinde geçirilen reýdiň dowamynda ele salyndy.

Türkiýe Siriýanyň demirgazyk-günbatar sebitinde “Yslam döwleti” ekstremistiki toparynyň öldürilen lideri Abu Bakr al-Baghdadiniň uly gyz doganyny ele saldy.

Reuters we AP agentlikleriniň ýokary derejeli türk resmisine salgylanyp beren maglumatyna görä, 65 ýaşly Rasmiýa Awad 4-nji noýabrda serhetýakadaky Aleppo welaýatynyň Azaz şäherinde geçirilen reýdiň dowamynda ele salnypdyr.

Aýdylmagyna görä, Awad ulag tirkeginde adamsy, gelni we bäş çagasy bilen ýaşapdyr.

Atlandyrylmasyzlygyny soran türk resmisi Awadyň aňtaw jähtinden “altyn käni” bolup biljekdigini aýtdy.

Al-Baghdadiniň gyz dogany barada kän maglumat ýok.

Geçen aý Baghdadi öldürilenden soňra, 31-nji oktýabrda ekstremistiki toparyň täze lideri Abu Ibrahim al-Haşemi al-Kuraýşi diýen şahsyýetiň bolandygy aýdyldy.

“Yslam döwleti” ekstremistiki toparyna 2014-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk eden Baghdadi 26-njy oktýabrda Siriýanyň demirgazyk-günbataryndaky Idlib welaýatynda ABŞ-nyň ýörite güýçleriniň operasiýasynyň dowamynda öldürildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG