Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Freedom House: Gazagystanda, Sudanda, Braziliýada internet azatlygy babatynda yza gaýtmalar boldy


Gazak raýat aktiwisti "Azat internet - Azat Gazagystan" diýen ýazgyly plakaty saklap dur. Nur-Soltan. 26-njy iýul, 2019 ý.

Gazagystanda, Sudanda, Braziliýada we beýleki döwletlerde soňky ýylyň dowamynda internet azatlygy babatynda uly yza gaýtmalar boldy diýip, Freedom House, ýagny Azat Öý guramasynyň soňky hasabatynda aýdylýar.

Düýbi Waşingtonda ýerleşýän guramanyň 5-nji noýabrda ýaýradan hasabatynda hökümetleriň sosial ulgamlary raýatlara gözegçilik etmek we saýlawlara täsir ýetirmek üçin ulanýandyklary hem bellenilýär.

Hasabatda käbir döwletlerde režimleriň häkimiýet başynda galmak üçin websaýtlary petikleýändikleri we Interneti çäklendirýändigi hem nygtalýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG