Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝHHG Belarus saýlawlarynda ‘esasy azatlyklar gözden düşürildi’ diýýär


Belarusda ýerli saýlaw komissiýasynyň agzalary 17-nji noýabrda geçirilen irki parlament saýlawlaryndaky sesleri sanaýarlar.

Halkara gözegçileri Belarusda geçirilen irki parlament saýlawlarynyň dowamynda “esasy azatlyklaryň gözden düşürilendigi” barada netije çykardy.

17-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda oppozisiýa dalaşgärleri ýekeje-de orny almagy başarmadylar.

“Syýasy partiýalary hasaba almakda döredilen päsgelçilikler, tölegler we köpçülikleýin duşuşyklar babatyndanky çäklendirmeler, şeýle-de töhmet aýyplamalary esasynda salnan jenaýat sanksiýalary irki saýlawlara kölege saldy” diýip, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) 18-nji noýabrda beýanat ýaýratdy.

“Bu saýlawlar demokratiýa gymmatlyklarynyň umuman äsgerilmeýändigini görkezdi” diýip, ÝHHG-niň gysga wagtlyk gözegçi missiýasynyň lideri Margareta Kederfelt belledi.

Helsinki Komitetiniň aktiwistleri we adam hukuklaryna gözegçilik edýän “Wýasna” merkezi saýlawlaryň dowamynda şyltak atmak, basyş etmek kampaniýasyna we manipulýasiýalara ýol berlendigini aýtdylar.

Prezident Aleksandr Lukaşenkanyň çärýek asyrlyk häkimiýeti döwründe geçirilen parlament we prezidentlik saýlawlarynyň hiç biri halkara gözegçileri tarapyndan adalatly geçdi diýip ykrar edilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG