Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

HORMATLY ARKADAG: Prezidentiň Özbegistana saparynyň öňüsyrasynda


Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow (s) we Özbegistanyň prezidenti Ş.Mirziýaýew

28-29-njy noýabrda Prezidentiň Özbegistana edýän saparynyň öňsyrasynda Türkmenistandaky özbekleriň we gazaklaryň ýagdaýy, haýsy ilatly ýerlerde olaryň mekdepleri bardy, haçan ýapyldy ýaly meseleler boýunça, şeýle hem soňky ýyllarda Türkmenistan tarapyndan serhetýaka ýeňilleşen geçiș düzgünini doly ýatyranyndan soň, nädip halklar serhetden geçýärler berk wiza düzgüni wagtynda.

Köp sag boluň!

Bize kömek ediň

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG