Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan smart telewizorlary öndürjekdigini aýdýar


Türkmenistanda öndürilmegi göz öňünde tutulýan smart telewizor.

Türkmenistan smart, ýagny akylly telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmagy göz öňünde tutýar.

13-nji dekabrda Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde berlen maglumata görä, “Türkmensenagat” agentliginiň bilelikdäki kärhanasy “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýar.

Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okadylandygy aýdyldy. Emma, ol ýurtlaryň atlary aýdyňlaşdyrylmady.

Şeýle-de, telewizorlaryň anyk haçan öndürilip başlanjakdygy we olaryň mümkin bahasy barada hem maglumat berilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG