Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mundan 100 ýyl öňki durmuş: 1919-njy ýylyň fotogalareýasy

Berlindäki bolşewikler gozgalaňy, Russiýadaky graždanlyk urşy, aralykda gonmazdan, ilkinji gezek okeanyň üstünden amala aşyrylan uçuş, dirižabllarda gündelik uçuşlar. Bu seýrek suratlarda ýüz ýyl öňki durmuşyň wakalary hem pursatlary häsiýetlendirilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG