Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kreml Putiniň baş kömekçisi Surkowyň işden çekilendigini ret edýär


Premýer-ministr Wladimir Putin orunbasary Wladislav Surkow bilen geňeşýär. Kurgan, 13-nji fewral, 2012 ý.

Kreml prezident Wladimir Putiniň esasy we uzak wagtlyk kömekçileriniň biriniň işden çekilendigi baradaky habarlary ret etdi.

Wladislaw Surkowyň işden çekilendigini onuň bir kömekçisi we Moskwanyň Syýasy barlaglar merkeziniň direktory Alekseý Çesnakow habar berdi.

Çesnakow 25-nji ýanwarda twitterde Surkow “Ukraina babatdaky ugruň üýtgeýändigi sebäpli” işden çekilýär diýdi.

Emma muňa garamazdan, Kremliň sözçüsi Dmitriý Peskow häzirlikçe Surkowyň işden çekilýändigi hakynda karar ýok diýdi. Şeýle-de ol rus mediasyna Kremliň Ukraina babatdaky syýasatynda üýtgeşmäniň bolmandygyny aýtdy.

Surkow gündogar Ukrainada 13 müňden gowrak adamyň ölümine getiren konflikti soňlamak boýunça gepleşiklere Orsýet tarapyndan gatnaşan esasy adam boldy. Orsýet tarapyndan goldanylýan separatistler bilen ukrain hökümet güýçleriniň arasyndaky söweşler 2014-nji ýylyň aprelinde başlandy.

Bu ýerdäki duşmançylyk Orsýetiň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa etmegi bilen möwjäp galdy.

Kremliň “çal kardinaly” hökmünde giňden tanalýan Surkow Kremliň içeri syýasatdaky agalygyny pugtalandyrmakda we Orsýetiň Ukrainadaky hem-de öňki sowet giňişligindäki ekspansiýa syýasatlaryny berkitmekde kömekçi boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG