Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen baş diplomaty Doha sapar edýär


Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşid Meredow

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşid Meredow 29-njy fewralda Kataryň paýtagty Doha iş saparyny amala aşyrar.

Resmi maglumata görä, saparyň dowamynda syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Bellemeli ýeri, 29-njy fewralda Dohada ABŞ bilen “Talyban” toparynyň arasynda, Owganystandaky 18 ýyllyk urşuň tamamlanmagyna getirip biljek, parahatçylyk ylalaşygynyň baglaşylmagyna garaşylýar.

Türkmen baş diplomatyň bu çäre bilen ilteşikli Doha ýöriteläp sapar edip-etmeýändigini anyklamak başartmady. Türkmen resmi mediasynda hem bu barada hiç zat aýdylmaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG