Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda koronawirusdan 43 adam öldi


Eýran resmileri wirusyň asyl gerimini kiçeldip görkezmekde aýyplanýarlar.

Eýranda soňky 24 sagadyň dowamynda koronawirusdan dokuz adam öldi diýip, ýurduň Saglyk ministrligi 29-njy fewralda maglumat berdi.

Eýranda COVID-19 wirusyndan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýoluganlaryň sany hem 593-e ýetdi.

Eýranyň saglyk resmileri raýatlary adamlaryň üýşmeleňlerinden daşda durmaga we syýahatlaryny çäklendirmäge çagyrdylar.

Eýranda Hytaýyň daşynda koronawirusdan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy.

BBC-niň Pars gullugynyň 27-nji fewralda Eýranyň keselhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda wirusdan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürt-kesik ret etdi.

Eýran parlamentiniň dört deputatynyň hem koronawirus bilen keselländigi tassyklanyldy. Wirusa başga-da ençeme ýokary derejeli resmi, şol sanda ýurduň aýallar we maşgala gatnaşyklary boýunça wise-prezidenti hem ýokuşdy.

Wirusyň ýaýramak howpy sebäpli Tähranda juma namazlary ýatyryldy.

Eýran Ýakyn Gündogar sebitinde wirusyň esasy ojagyna öwrüldi.

Eýran resmileri wirusyň asyl gerimini kiçeldip görkezmekde aýyplanýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG