Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tramp: Eger-de Eýran sorasa, ABŞ onuň koronawirus bilen göreşine hemaýat bermäge taýýar


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp, eger-de Eýran tarapy degişli haýyş bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tähranyň koronawirusa garşy alyp barýan tagallalaryna hemaýat bermäge taýýardygyny aýtdy.

“Eger-de, biz bu mesele boýunça eýran halkyna kömek edip bilsek, biz muny gürrüňsiz ederis... Olaryň bary-ýogy muny soramagy gerek” diýip, Tramp 29-njy fewralda çykyş etdi.

“Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere ugradarys” diýip, Tramp Eýrany göz öňünde tutup aýtdy.

Eýran Ýakyn Gündogar sebitinde wirusyň esasy ojagyna öwrüldi.

Bellesek, ABŞ-nyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatiki gatnaşygy ýokdur.

Waşington bu krizis boýunça hemaýat bermäge taýýardygy barada, Tährany resmi taýdan habarly edendigini aýtdy.

Eýranda COVID-19 wirusyndan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýoluganlaryň sany hem 593-e ýetdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG