Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanda koronowirus ýokuşanlar 150 adam boldy, çäreler güýçlendirilýär


Nur-Soltanda we iň uly şäheri Almatyda gelýän hepde kompaniýalaryň köpüsiniň işini togtatmak buýruldy.

Gazagystanda koronowirus ýokuşanlaryň sany 28-nji martda 150-ä ýetdi, hökümet COVID-19-yň ýaýramagyny togtamak üçin has berk çäreleri görýär.

Ýurdyň paýtagty Nur-Soltanda we iň uly şäheri Almatyda gelýän hepde kompaniýalaryň köpüsiniň işini togtatmak buýruldy, raýatlaryň bolsa işe, azyk ýa derman satyn almaga gitjek bolmasa, 28-nji martdan başlap öýlerinden çykmagy gadagan edilýär.

Şeýle-de häkimiýetler şäherara transport terminallaryny, Gazagystanyň üçünji uly şäheri Şymkentdäki jemgyýetçilik ýerlerini ýapdylar.

Bu ýurt pandemibadan bir adamyň ölendigini habar berdi.

Goňşy Özbegistanda, ABŞ-nyň John Hopkins uniwersitetiniň maglumatyna görä, 104 adama koronowirus ýokuşandygy, iki adamyň wirusdan ölendigi habar berildi.

Bişkekde we ýene birnäçe şäherde, käbir regionlarda adatdan daşary ýagdaý yglan eden Gyrgyzystanda 28-nji mart güni irden tassyklanan koronowirus hadysalarynyň sany 58 boldy.

Sebitiň beýleki iki ýurdy, Türkmenistan bilen Täjigistan tassyklanan koronowrus hadysasy barada habar bermedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG