Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saglyk resmisi dümewe, COVID-19-a garşy çäre görülmese, gyşyň heläkçilikli boljakdygyny duýdurýar


Biomedikal ýokary gözleg we ösüş edarasynyň öňki müdiri Rik Braýt (çepde)

Koronawirus epidemiýasyna garşy göreşmek üçin derman serişdeleriniň taýýarlanylmagyna gözegçilik edýän amerikan agentliginiň öňki müdiri Kongrese möwsümleýin dümewiň ýaýramagyna we ikinji COVID-19 tolkunyna taýynlyk görülmese, ýurduň heläkçilikli gyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny duýdurdy.

Biomedikal ýokary gözleg we ösüş edarasynyň (BARDA) öňki müdiri, doktor Rik Braýt bu sözleri 14-nji maýda, Wekiller öýüniň Energetika we söwda komitetiniň öňünde geçirilen diňlenişikde aýtdy.

Braýt şu aýda prezident Donald Trump tarapyndan koronawirus bejergisi hökmünde öňe sürlen dermanyň, gidroksihlorokiniň ulanylmagyna garşy çykandygy sebäpli geçen aý wezipesinden boşadylandygyny aýdyp şikaýat edeninden soň, çykyş etmek üçin çagyryldy.

Häzir Milli saglyk institutlarynyň geňeşçisi bolan Braýt diňlenişikde Birleşen Ştatlarda koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin “standart, merkezleşdirilen, utgaşdyrylan planyň” ýokdugyny we şol bir wagtyň özünde dümew epidemiýasyna hem taýyn bolmalydygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG