Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň esasy uly ýolunyň başlygy, onuň gol astyndakylar korrupsiýada aýyplanýar


Bişkek-Oş ýoly

Paýtagt Bişkek bilen Merkezi Aziýa ýurdunyň ikinji uly şäheri Oşy birleşdirýän ýoluň, Gyrgyzystanyň uly ýolunyň müdiri, golastyndaky 11 adam bilen bilelikde, korrupsiýa aýyplamalary esasynda tussag edildi.

Gyrgyzystanyň Ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugy 11-nji iýunda tussag edilenleriň arasynda iki sany tölegli ötük nokadynyň ýolbaşçylarynyň hem bardygyny aýtdy.

Emma döwlet gullugy tussag edilen işgärleriň şahsyýetlerini anyklaşdyrmakdan saklandy.

Ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň beýanatynda, "deslapky çaklamalara görä, güman edilýänleriň bikanun hereketleriniň 20 million somdan gowrak (270,000 dollar) zyýan ýetirendigi aýdylýar".

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG