Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbegistan, Türkmenistan we Gyrgyzystan serhetlerinde erkin söwda zolaklary dörediler


Özbek-gyrgyz araçägindäki "Dostluk" geçelgesi

Türkmenistanyň Özbegistan bilen araçäginde, Garagalpagystanyň Kungrad etrabynda, şeýle hem Gyrgyzystanyň Özbegistan bilen araçäginde, Andijan sebitiniň Hojaabad etrabynda erkin söwda zolaklary dörediler.

Özbek prezidentiniň bu baradaky kararynyň taslamasy düzgünleşdiriji aktlaryň taslamasynyň ara alnyp maslahatlaşylýan portalynda çap edildi.

Taslama laýyklykda, erkin söwda zolaklary özara söwda üçin amatly şertleri döretmek, lomaý we bölek söwdanyň häzirki zaman halkara we sebit görnüşlerini ösdürmek we serhetýaka sebitlerinde logistika hyzmatlarynyň doly toplumyny ösdürmek üçin dörediler.

Mundan başga, erkin söwda zolaklary döredilenden soň ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak we serhetýaka sebitlerinde iş ýerlerini döretmek planlaşdyrylýar.

Mugt gümrük zolagy düzgüni hem giriziler. Erkin söwda zolaklaryna getirilýän harytlar Özbegistanyň gümrük çäginiň daşynda ýerleşer.

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň raýatlary erkin söwda zolaklarynda bäş gün wizasyz galyp bilerler.

Bu dokument 26-njy iýuna çenli halk tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG