Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikada we Aziýada koronawirusyň möwç alýan wagtynda Ýewropa serhetlerini açýar


Berlin (illýustrasiýa suraty)

Ýewropanyň ençeme ýurdy üç aýlap saklan üzňeliginden soň 15-nji we 16-njy ýunda ýewropalylar üçin serhetlerini açýar.

Germaniýa, Belgiýa, Fransiýa, Gresiýa we Çehiýa Respublikasy öz serhetlerini ilkinji açýan ýurtlaryň arasynda. Awstriýa olara 16-njy iýunda goşulýar.

Ýurtlaryň sazlaşykly hereketi geçen hepdede Ýewropa Komissiýasynyň guramanyň agza ýurtlaryna serhetlerini mümkin boldugyndan tiz açmagy maslahat bermeginiň yzýanyna gabat geldi.

Serhetleriň açylmagy ÝB-niň, Britaniýanyň we Ýewropanyň wizasyz syýahatçylyga rugsat berýän şengen giňişligine girýän beýleki ýurtlarynyň raýatlaryna täsir ýetirer.

Şol bir wagtda-da, ýurtlar test synaglaryna we syýahatçylar üçin howpsuzlyk rekomendasiýalaryna degişli dürli düzgünleri ýöredýär. Kontinentiň daşyndaky syýahatçylar bolsa Ýewropa barmak mümkinçiligine heniz garaşmaly bolar.

XS
SM
MD
LG