Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kitap tekjesi üstünde turan dawada ildeşini pyçaklan türkmenistanla 9 ýyl berildi


“Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri Orsýetiň Ulýanowsk şäherindäki Oba hojalyk uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş jaýynda öz ildeşini öldüren türkmenistanly studente ýyl kesilendigini habar berýär.

Bu waka 2019-njy ýylyň 29-njy dekabrynda, Täze ýyl gijesiniň öňüsyrasynda boldy, okamaga gelen student özara dawa netijesinde, öz ildeşine iki gezek pyçak urdy. Ejir çeken wakanyň bolan ýerinde jan berdi.

Ulýanowsk.Ekspres” neşiriniň 18-nji iýunda beren habaryna görä, berk düzgünli koloniýada dokuz ýyl oturmaly bolar.

Metbugat maglumatlarynda iki studentiň kitap tekjesi üstünde oňuşmandygy habar berlipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG