Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Öňki gyrgyz prezidenti Atambaýew 11 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi


Almazbek Atambaýew

Gyrgyzystanyň sudy jenaýat toparynyň lideri Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bikanun türmeden boşadylandygy üçin öňki gyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýewi 11 ýyl iki aý türme tussaglygyna höküm etdi.

Prokurorlar Birinji Maý etrap kazyýetinden 23-nji iýunda azatlykdan mahrum edilen öňki lideriň 15 ýyl türme tussaglygyna höküm edilmegini soradylar.

Özüniň hiç bir kanuny bozmandygyny aýdýan 63 ýaşly Atambaýew geçen ýylyň awgust aýynyň başynda – howpsuzlyk güýçleri bilen onuň tarapdarlarynyň arasynda iki gün dowam eden çaknyşygyň yzýany – özüni polisiýa tabşyrandan soň tussag edildi.

2013-nji ýylda duýdansyz türmeden boşadylan we dessine Merkezi Aziýa döwletinden Russiýa giden Batukaýew birnäçe aýylganç jenaýatda, şol sanda gyrgyz kanunçykaryjysynyň we Içeri işler ministrliginiň işgäriniň öldürilmeginde günäli tapylypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG