Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystan koronawirus pandemiýasynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar


Gazagystan koronawirus pandemiýasynyň pidalarynyň hatyrasyna matam çäresini geçirýär, Nur-Sultan, 13-nji iýul, 2020

Gazagystan 13-nji iýulda koronawirus pandemiýasynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Ýurtda bu gün tomaşalar ýatyryldy.

Ýurduň hemme ýerinde, şeýle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi.

13-nji iýulda paýtagt Nur-Sultanda öýlän sagat 12-de bir minutlyk dymyşlyk yglan edildi, ýurduň esasy metjitlerinde jynaza okalar we kiliselerde dini ybadatlar we hatyra çäreleri geçirilýär.

Resmi maglumatlara görä, ýurtda COVID-19 bilen kesellänleriň hasaba alnan sany 59 899 adam.

Soňky bir günüň dowamynda ýurtda 1664 adamda wirus tassyklandy.

Saglygy saklaýyş ministrligi 7-nji we 12-nji iýul aralygynda koronawirusdan 111 adamyň ölendigini duşenbe güi habar berdi. Resmi hasaba görä, şu wagta çenli ýurtda jemi 375 adam ýogalypdyr.

Ölüm statistikasy COVID-19 näsaglarynyň ählisini öz içine almaýar, ýörite komissiýalar birnäçe adamyň ölümine başga keseliň sebäp bolandygyny görkezip, koronawirusy "goşmaça diagnoz" diýip kesgitläpdi.

Şeýle-de, Gazagystan pnewmoniýa keseliniň möwç almagy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Hassalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar, ýöne koronawirusy anyklamak boýunça testler negatiw netijäni görkezýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG