Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistan žurnalistiň garşysyna açylan jenaýat işini ýatyrdy, oňa kwartira sowgat berdi


Žurnalist Bobomurod Abdullaýewiň sud zalyndan azat edilen purtasy.

Özbek žurnalisti Bobomurod Abdullaýew özüne garşy açylan gapma-garşylykly jenaýat işiniň ýatyrylandygyny habar berdi.

Abdullaýewiň ykbalyna alada bildiren Birleşen Ştatlar bu karary gutlady.

“Şu gün žurnalist Bobomurod Abdullaýewiň garşysyna gozgalan jenaýat işiniň ýatyrylandygy barada habar geldi. Biz žurnalist we onuň maşgalasy üçin örän şat” diýip, ABŞ-nyň Özbegistandaky ilçisi Daniel Rosenblum 23-nji oktýabrda twitterde ýazdy.

Prezident Şawkat Mirziýoýewiň belleýşi ýaly, “garaşsyz metbugat sagdyn demokratiýanyň aýrylmaz bölegi bolup, žurnalistleriň işi doly goralmalydyr” diýip, Rosenblum aýtdy.

Bu çäre Abdullaýewiň Mirziýoýewiň özüne Daşkendiň Ýaşyl parkyndaky ýaşaýyş jaýlaryndan üç otagly kwartira sowgat edendigini bileninden bir hepde soň görüldi.

Abdullaýew awgust aýynda Gyrgyzystanda saklanyp, soňra Özbegistana ekstradisiýa edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we adam hukuklary toparlary onuň Özbegistanda yzarlanmalara we gynamalara sezewar edilmek ähtimallygyndan alada bildirdiler.

Emma muňa garamazdan, ol Özbegistana baran badyna derňew astyna alyndy. Özbek derňewçileri 47 ýaşly garaşsyz žurnaliste bildirilýän aýyplamalary anyklaşdyrmadylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG