Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aktiwistler türkmen hökümetinden kanunçylygy, adalaty we hak-hukuklary talap etmäge çagyrýar


Aktiwistler türkmen hökümetinden kanunçylygy, adalaty we hak-hukuklary talap etmäge çagyrýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:13:02 0:00

Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini dowam etdirýärler. Bu aralykda Ilatyň syýasy aktiwligine basyşlar hem güýçlenýärler. Iň soňky ýagdalaryň birinde Stambulda, türkmen konsullygynyň golaýynda protest geçirjek bolan iki türkmenistanly tussag edildi. Gepleşigimiziň şu günki sanynda biz türkmen jemgyýetinde barha berkeýän graždan aktiwiligi we aktiwisleriň yzarlanmagy barada gürrüň ederis. Söhbetdeşlerimiz - iýul aýynda Türkiýädäki protestleriň dowamynda saklanyp, üç aý çemesi tussaglygy başdan geçiren aktiwst Dürsoltan Taganowa we Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideriň Myrat Gurbanow.

XS
SM
MD
LG