Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bosniýalylar gijikdirilen ýerli saýlawlarda ses berýärler


15-nji noýabrda saýlawçylar Banja Lukada nobata durýarlar.

15-nji noýabrda bosniýalylar ýurduň býujet krizisi sebäpli yza süýşürilen ýerli saýlawlarda ses berýärler.

3,4 milliona golaý saýlawçynyň ýurduň iki awtonom sebitinde - Bosniýa-Horwat federasiýasynda we Srpska respublikasynda, şeýle-de bitarap Brsko etrabynda şäher we munisipal geňeşlerini hem-de häkimlerini saýlamak boýunça geçirilýän saýlawlarda ses bermäge hukugy bar.

Saýlawlar ýerli wagt bilen sagat 07:00-de açyldy we 19:00-da ýapylar. Deslapky netijeleriň ýary gije yglan edilmegine garaşylýar.

Saýlaw uçastoklaryna baran saýlawçylar dowam edýän koronawirus pandemiýasy sebäpli berk fiziki aralygy saklamak düzgünlerini berjaý etmeli boldular.

Ilkibaşda saýlawlary 4-nji oktýabrda geçirmek meýilleşdirilýärdi. Emma hökümetiň milli býujeti kabul etmekde, şol sanda saýlawlary maliýeleşdirmekde gijä galmagy, saýlawlaryň yza süýşürilmegine sebäp boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG